Ing. Radek Sotolář, Ph.D.

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.

Kurzy lektora:
KADET – téma „Réva vinná – rostlina a její pěstování; Vinařské oblasti, nejpěstovanější odrůdy“
Kurz SOMMELIER – téma „Historie pěstování révy vinné a výroby vína; Réva vinná – rostlina a její pěstování“

• absolvent ZF MZLU v Brně obor Zahradnické inženýrství
• vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF MENDELU Brno
• autor mnoha odbor. članků a publikací + řešitel výzkumných projektů z oblasti vinohradnictví a vinařství
• držitel certifikátu degustátora SZPI a lektor výcviku expertů pro senzorickou analýzu vín
• specializace na odrůdy révy a jejich šlechtění
• koníčkem jsou mu také subtropické ovocné druhy jako tomely, fíkovníky, kiwi, asimíny, aj.