Historie

Učebna Vinařské akademie Valtice
Učebna Vinařské akademie Valtice

Historie

Motto: „Tam, kde se dělá dobré víno, je dobré místo k žití."

Na sv. Martina v roce 1993 byla z iniciativy Jiřího Kopečka založena Vinařská akademie Valtice (dále jen VAV). Její účel a cíle konzultoval s mnoha odborníky a pomáhali mu také jeho přátele. Nevyjmenujeme asi všechny, ale byli mezi nimi prof. Vilém Kraus, prof. Fedor Malík, pan Lubomír Glos, Ing. Pavel Hlinka, JUDr. Svatomír Helešic, pan Milan Ballik a mnoho dalších.

Cílem VAV bylo a je především vzdělávání o vinařství a s tím spojené činnosti, např. degustace vína, výstavy vína, obchod s vínem a sommelierství. Ve své dosavadní činnosti se VAV zaměřovala na problémové body vinařství a pro ně připravovala různé projekty, kurzy a školení:

  • - Rozvoj vinařství na jižní Moravě (Phare) – součástí bylo zpracovaní naučné stezky ve Valticích
  • - Světová výstava vín Vinoforum pod záštitou O.I.V.
  • - Mapa Jihomoravskými vinohrady a vinnými sklepy za podpory ČCCR a SHOCart
  • - Iniciace vzniku značkových vinařských sdružení
  • - Kurzy pro vinaře – Výroba přívlastkových vín, Vinařství a výroba vína se zaměřením na ekologii, Minimalizace síry ve víně, Management kyslíku ve vinařství, Technologie výroby šumivých vín, Oranžová a biodynamická vína, Vinařský průvodce aj.
  • - Kurzy pro novináře – ABC o víně

Mezi velmi úspěšné kurzy můžeme zařadit kurz Sommelier, který probíhá již od r. 1995. Byla to reakce na expanzi zahraničních vín do naší gastronomie a obchodu. Absolventi tohoto kurzu založili v čele s Martinem Pastyříkem Asociaci sommeliérů ČR. Spousta našich absolventů se dostala na nejvyšší pozice v soutěžích tuzemských, ale i zahraničních jako např. Libor Nazarčuk, Jakub Král, Jakub Přibyl, Milan Krejčí nebo Klára Kollárová. Našimi kurzy prošlo více jak 5200 absolventů, z toho cca 1400 kurzem Sommelier


ING. JIŘÍ KOPEČEK - PREZIDENT VINAŘSKÉ AKADEMIE


Jiří Kopeček je absolventem Střední vinařské školy ve Valticích a VŠZ v Lednici. Intenzivně se dále vzdělával i po škole. Pracoval jako sklepmistr, vedoucí laboratoře a technolog, 12 let učil na Vinařské škole ve Valticích. Ve svém malém vinařství dělá mnohdy netradiční vína. Je absolventem rakouských, francouzských a českých degustačních zkoušek.


Při příležitosti vyhlášení Vinaře roku 2012 byl Vinařskou unií uveden do síně slávy za celoživotní práci pro české a moravské vinařství. Je také autorem a spoluautorem vinařské literatury.