prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D

prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D

prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D

Kurzy lektora:
Sommelier – téma „Technologie výroby vína“

• absolvoval vysokou školu chemicko-technologickou. Postgraduální studium absolvoval na Zahradnické fakultě
  v Lednici, kde také později habilitoval a získal titul docent
• v roce 2021 byl jmenován profesorem pro obor Zahradnictví
• vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty MENDELU v Brně
• prezident Unie enologů ČR
• majitel rodinného vinařství
• konzultant vinařských společností s národní a nadnárodní působností
• zabývá se technologií a biochemií vína či problematikou SO2