prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Kurzy lektora:
Kurz SOMMELIER – téma „Smyslové hodnocení vína; Nedostatky, vady a choroby vína“
KADET – téma „Smyslové hodnocení vína; Nedostatky, vady a choroby vína“

• vysokoškolský pedagog se specializací na kvasné technologie, řízení jakosti a senzorické hodnocení vín a destilátů
• vedoucí Ústavu posklizňové technologie Zahradnické fakulty v Lednici MENDELU v Brně
• specializace na kvasné technologie a vinařství, potravinářskou chemii a řízení jakosti, senzorické hodnocení vín a destilátů
• řešitel výzkumných projektů a autor řady populárně naučných článků, původních vědeckých prací a učebních textů z oblasti vinařství a posklizňových technologií
• garant výcviku a výběru specializovaných expertů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2.