Fotogalerie 2009

Kurz Sommelier 2010/B, 24. - 27.11. 2009

Ve dnech 24. - 27.11 proběhla úvodní část kurzu Sommelier, které se zúčastnilo 24 " budoucích sommelierů" z celé České republiky. Kurz byl zahájen přednáškou pana prof. Krause na téma Historie pěstování révy vinné a výroba vína. Révě vinné a jejímu pěstování se v dopoledních hodinách věnoval pan Ing. Kopeček. Odpoledne účastníci navštívili Nové Vinařství v Drnholci. Druhý den začal exkurzí s panem Ing. Osičkou do vinice v Perné. Po návratu do Valtic pokračoval pan prof. Malík s přednáškami o technologii výroby vína. Úvodní část kurzu Sommelier byla zakončena přednáškami a praktickými ukázkami ze smyslového hodnocení vína.  

PB252275
PB252277
PB252280
PB252283
PB252287
PB252289
PB252291
PB252294
PB262295
PB272311
PB272315
PB272317

Vinařská akademie I - Kadet, 20. - 22. 11. 2009

Ve dnech 20. - 22. 11. uspořádala Vinařská akademie Valtice letos poslední kurz Vinařská akademie I - Kadet. Do Valtic se sjeli účatsníci z celé České republiky, ale také ze Slovenska. Kurz byl zahájen přednáškou pana prof. Krause o historii pěstování révy vinné. Ve večerních hodinách probíhala ve vinném sklepě Hradební degustace vinařství Kosík. Sobotní dopoledne patřilo testování smyslů s panem Ing. Balíkem a odpoledne se účastníci vydali do vinice, kde probíhalo tzv. terénní cvičení. Sobotní večerní degustací provázel student Střední vinařské školy Valtice Štěpán Maňák. Kurz byl zakončen přednáškami pana Ing. Kopečka na téma Výroba vína a Základy sommelierství.

PB212212
PB212214
PB212218
PB212223
PB212224
PB212225
PB212227
PB212230
PB212235
PB212244
PB222250
PB222251
PB222255

Vinařská akademie II - Vinařství ČR, 6. - 8.11. 2009

První listopadový víkend proběhl ve Valticích kurz Vinařská akademie II – Vinařství ČR. Účastníci si mohli rozšířit své znalosti, které získali již na kurzu Vinařská akademie I – Kadet. Kurz zahájil pan profesor Kraus přednáškou o vinařských oblastech a podoblastech České republiky. Večerní degustací provázel pan Ing. Petr Mokruša, který představil víno ze svého rodinného vinařství. Celý sobotní program byl věnován technologii výroby vína. Večer opět účastníky čekala degustace, kterou vedl pan Najbrt, zástupce vinařství S.O.Č. – Velké Bílovice. Kurz zakončil pan Ing. Prokeš s přednáškami o likérových vínech a sektech. Protože pan Prokeš je mistrem České republiky v sekání sektů, nechyběla ani praktická ukázka.    

PB062152
PB062154
PB062156
PB072165
PB072164
PB072171
PB072174
PB072177
PB072180
PB082197
PB082186
PB082201
PB082202

Vinařská akademie I - Kadet , 28. - 30.10. 2009

Ve dnech 28. – 30.10. 2009  proběhl ve Valticích  - Hlavním městě vína kurz Vinařská akademie I – Kadet. Účastníci se po tři dny snažili nahlédnout do tajů vína prostřednictvím přednášek pana prof. Krause, Ing. Balíka a Ing. Kopečka. Součástí byly také večerní degustace, které probíhaly v Hradebním vinném sklepě, kde svá vína představilo vinařství Kovacs a Dietrichstein.

PA282108
PA282109
PA282111
PA292119
PA292127
PA282103
PA282106
PA282113
PA282116
PA302140
PA302147
PA302150
PA302151
PA302142
PA292138

Vinařská akademie II - Vinařství ČR, 23. - 25.10. 2009

Vinařská akademie Valtice letos poprvé pořádala kurz Vinařská akademie II – Vinařství ČR. Do Valtic se sjelo 23 účastníků z celé České republiky. Většina z nich již absolvovala kurz Vinařská akademie I – Kadet a přijela si rozšířit své získané znalosti. Kurz začínal v pátek přednáškami pana prof. Krause na téma Vinařské oblasti a podoblasti ČR a odrůdové zastoupení v ČR. Sobotní dopoledne bylo věnováno technologii výroby vína, kterou účastníky provázel pan Ing. Stávek a pan Ing. Balík. Po obědě se účastníci za doprovodu pan Ing. Kopečka podívali do výrobního podniku. Kurz by zakončen přednáškami o likérových vínech a sektech v České republice.

PA242067
PA242065
PA242057
PA232053
PA232051
PA232049
1
PA242068
PA242072
PA242075
PA242076
PA242077
PA252082

Sommelier 2010/A, 6.10. - 9.10.2009

Druhý týden v říjnu proběhla ve Valticích – Hlavním městě vína úvodní část kurzu Sommelier. Sjelo se 24 účastníků ze všech koutů České republiky.

První den zahájil pan prof. Kraus přednáškou o historii pěstování révy vinné. V odpoledních hodinách se účastníci podívali do vinařství Nové Vinařství.

Ve středu se za krásného slunečného počasí uskutečnila s panem Ing. Osičkou exkurze do vinic v Perné. Po návratu do Valtic pokračoval pan prof. Malík se svými přednáškami o technologii výroby vína, hodnotícími systémy vína.

Úvodní část kurzu Sommelier byla zakončena přednáškami a praktickými ukázkami ze smyslového hodnocení vína s panem Ing. Balíkem.

PA071994
PA071980
PA061970
PA061954
PA071988
PA071995
PA071998
PA072000
PA072004
PA082021
PA092032
PA092042
PA092048
PA082017
PA092029
PA092045
PA092046

Kurz Sommelier 2009/CII, 07. - 11. 09. 2009

Získané vědomosti z I.části kurzu SOMMELIER si přijeli účastníci rozšířit na jeho druhou část, která se konala 7. – 11.9. 2009. V druhé části se účastníci věnovali jak teorii, tak i praxi. První den začal  přednáškou pana prof. Malíka, který účastníky seznámil se zvláštnostmi pěstování révy vinné ve světě, kategorizací a označováním vinic ve světě. Odpoledne účastníci navštívili Vinné sklepy Valtice, a.s, kde je provázel pan Ing. Matocha.

Druhý den strávili účastníci ve Znojmě v Louckém klášteře, v Novém Šaldorfu v rodinném vinařství Špalkovy a ve vinařství Kovacs v Novosedlích.

Poslední den přednášek začal s panem Nazarčukem, který účastníky seznámil s prací s vínem v gastronomii a odpoledne s panem Ing. Prokešem, který se zabýval problematikou sektů.

Pátek byl věnován písemným a praktickým zkouškám, kde si účastníci prověřili své získané znalosti.

Úspěšní absolventi obdrželi z rukou pana Ing. Machovce, ředitele Vinařského fondu ČR, osvědčení Sommelier a všichni si společně připili jak jinak než skleničkou sektu.

P9071718
P9071722
P9071729
P9071731
P9081743
P9081757
P9081764
P9081766
P9081769
P9081772
P9081779
P9081780
P9091783
P9101791
P9101799
P9101810
P9101816
P9101817
P9101836
P9101839
P9101845
P9101851
P9101855
P9101856
P9101858
P9101861
P9111863
P9111867
P9111868
P9111873
P9111878
P9111921
P9111928
Nahoru

Vinařská akademie I - KADET, 21. - 23. 08. 2009

Předposlední srpnový víkend se ve Valticích – Hlavním městě vína uskutečnil kurz „ Vinařská akademie I – KADET“. Na kurz zavítalo 28 účastníků, kteří si chtěli prohloubit své znalosti o víně. Kurz byl zahájen v pátek přednáškou pana profesora Krause. Ve večerních hodinách mohli účastníci ve vinném sklepě Hradební ochutnat vína z produkce pana Ing. Stávka.

Sobotní dopoledne patřilo testování smyslů s panem Ing. Balíkem a odpoledne se účastníci vydali do vinice, kde probíhalo tzv. terénní cvičení. Večerní degustací pak prováděl pan Jiří Balga z Vinařství Volařík. Poslední den probíhala přednáška pana Ing. Jiřího Kopečka na téma Výroba vína a Základy sommeliérství, kdy účastníci měli možnost si prohlédnout výrobnu vína. Celý kurz byl zakončen rozdáním závěrečných osvědčení a odznáčků Vinařské akademie.

P8211651
P8211654
P8211655
P8211656
P8211660
P8221668
P8221673
P8221679
P8221682
P8221687
P8221688
P8221689
P8221692
P8221695
P8221696
P8221701
P8221702
P8221703
P8231713
P8231714
P8231716
Nahoru

Vinařská akademie I - KADET, 19. - 21. 06. 2009


V termínu 19. – 21. 06. 2009 se ve Valticích – Hlavním městě vína uskutečnil kurz „ Vinařská akademie I – KADET“.

Kurz začal v pátek odpoledne přednáškou pana profesora Krause a večer pak pokračoval ve vinném sklepě Hradební, kde pan Pavel Buriánek prezentoval růžová vína z produkce Střední vinařské školy Valtice. Sladkou tečkou na závěr tohoto večera byla pak slámová vína od pana Oldřicha Drápala st.

V sobotu probíhala přednáška pana Ing. Balíka a odpoledne jsme strávili ve vinici s panem profesorem Krausem. Sobotní večer byl zakončen degustací, kterou vedl pan Jiří Balga z firmy Vinařství Volařík.

V neděli nás Ing. Jiří Kopeček nechal nahlédnout do základů sommeliérství a výroby vína. V odpoledních hodinách jsme pak obdrželi osvědčení společně s odznáčkem Vinařské akademie.

P6191570
P6191572
P6191575
P6191576
P6191579
P6191581
P6191582
P6191583
P6191586
P6191587
P6191589
P6201597
P6201600
P6201601
P6211608
P6211610
P6211611
P6211612
Nahoru

Vinařská akademie I - KADET, 15. - 17. 05. 2009

V termínu od 15. do 17. května se ve Valticích konal kurz „ Vinařská akademie I – KADET“. Do hlavního města vína se sjelo 30 účastníků, aby zde prohloubili své znalosti v oblasti vína a vinařství.
Páteční odpoledne bylo zahájeno přednáškou pana profesora Krause a dále pak pokračovalo až do desáté hodiny večerní ve vinném sklepě Hradební, kde svá vína prezentoval pan MUDr. Kosík.
V sobotu si účastníci s panem Ing. Balíkem otestovali jak jsou na tom se svými smysly a odpoledne se i za nepříznivého počasí vydali s panem profesorem Krausem do vinice.
Večer je opět čekala degustace pod vedením pana docenta Michlovského.
Celý kurz byl v neděli zakončen přednáškou pana Ing. Kopečka na téma „ Výroba vína“ a „ Základy sommeliérství“. Na závěr všichni účastníci obdrželi diplom společně s odznáčkem Vinařské akademie.

P5151466
P5151468
P5151472
P5151473
P5161476
P5161477
P5161478
P5161479
P5161480
P5161482
P5161484
P5161485
P5161486
P5161487
P5161489
P5161496
P5161497
P5161498
P5161504
P5161508
P5161510
P5161512
P5161513
P5161514
P5161516
P5161526
P5171527
Nahoru

Vinařská akademie I - KADET, 01. - 03. 05. 2009

O prvním májovém víkendu zavítalo do Valtic 28 zájemců o kurz " Vinařská akademie I - KADET ". Po celé tři dny se snažili o něco více nahlédnout do světa vína. Pomáhali jim v tom opravdu zkušení lektoři - pan profesor Kraus, ing. Balík a Ing. Kopeček.

Samozřejmě ani v tomto kurzu nechyběly praktické cvičení, které probíhaly ve vinném sklepě Hradební. Svá vína zde představili - Vinařství pod Martinkou a Víno Šmerák.

Věříme, že se kurz všem líbil a někdy v budoucnu se sejdeme na jeho dalším pokračování.

P5011408
P5011410
P5011412
P5011415
P5021418
P5021422
P5021423
P5021424
P5021425
P5021430
P5021431
P5021435
P5021441
P5021445
P5021448
P5021450
P5031456
P5031463
Nahoru

Kurz Sommelier 2009/CI, 21. - 24. 04. 2009

Týden po Velikonocích se ve Valticích - Hlavním městě vína uskutečnil letos první "Kurz SOMMELIER". Do Valtic se sjeli zájemci ze všech koutů České republiky. První den se účastníci zaposlouchali do přednášky pana profesora Krause o historii pěstování révy vinné a výroby vína. Úskalím technologie výroby vína a hodnotícími systémy vína je provedl pan profesor Malík. Účastníci si také mohli za asistence Ing. Balíka vyzkoušet zda jsou "při smyslech" při smyslovém hodnocení vína. Teorii doplnila exkurze do výrobního podniku Nové Vinařství v Drnholci a praktické cvičení v krásné vinici v Perné. Celá I.část kurzu byla zakončena přednáškou pana Baranovského o snoubení vín a pokrmů.

Nahoru

Vinařská akademie I - KADET, 27. - 29. 03. 2009

O posledním březnovém víkendu se ve Valticích uskutečnil první seminář letošního roku, Vinařská akademie I - KADET. Do Hlavního města vína přijelo 26 účastníků nejen z celé České republiky, ale tentoktát i z daleké Kalifornie. Účastníci se po tři dny snažili proniknout do tajů vína.
Seminář byl zahájen přednáškou pana profesora Krause o historii vína. Na večerním programu byla degustace vín z produkce Vinařství rodiny Buriánkovy.
Sobotní dopoledne účastníci pod vedením Ing. Balíka testovali své smysly a odpoledne se za krásného počasí vypravili do vinice, kde probíhalo tzv. terénní cvičení. Celý den byl završen degustací vín z Vinařství Šebesta.
V závěrečném dni proběhla přednáška Ing. Kopečka o výrobě vína a sommeliérství.
Na závěr účastníci obdrželi bronzové odznáčky Vinařské akademie společně s certifikátem.

P3271207
P3271215
P3271217
P3271221
P3271227
P3271229
P3271233
P3281239
P3281240
P3281241
P3281243
P3281245
P3281248
P3281268
P3281270
P3281280
P3281283
P3281290
P3281291
P3281296
P3281299
P3281301
P3281308
P3281313
P3281316
P3291317
P3291319
P3291326
Nahoru

Kurz Sommelier 2009/BII 09. - 13. 03. 2009

Získané vědomosti z I.části kurzu Sommelier přijeli účastníci rozšířit na jeho druhou část, která se konala v termínu 9. - 13. 3. 2009.
Ani tentokrát nechyběly přednášky od významných profesorů a znalců vína. A aby jsme mohli informace z přednášek využít, nechyběli samozřejmě ani exkurze do výrobních podniků spojené s degustacemi vína. Tentokrát jsme navštívili Znovín Znojmo a Vinařství Kovacs.
Všechny získané informace a znalosti téměř všichni účastníci zúročili na závěrečné zkoušce a z rukou pana profesora Krause obdrželi osvědčení SOMMELIER.

P3091037
P3091044
P3091053
P3101054
P3101065
P3101058
P3101059
P3101075
P3101076
P3101099
P3101104
P3111116
P3111125
P3111128
P3111138
P3111139
P3111143
P3121154
P3131160
P3131163
P3131171
P3131172
Nahoru

Kurs Sommelier 2009/AII, 16. - 20. 02. 2009

Do zasněženého Hlavního města vína - Valtic se v termínu 16. - 20. 02. 2009 sjelo 25 účastníku, aby zde dokončili II. část Kurzu Sommelier.
V druhé části jsme se věnovali jak teorii, tak i praxi. Hned první den jsem navštívili Vinné sklepy Valtice, a.s. a za odborného výkladu pana Ing. Matochy jsme také ochutnali víno z jejich produkce. V úterý jsme i přes nepřízeň počasí vyjeli na celodenní exkurzi, kterou jsem zahájili v Novém Šaldorfu, kde nám své Staré vinařství a svá vína představil pan František Špalek. Další zastávkou bylo vinařství Lahofer v Dobšicích a naše celodenní putování za vínem jsme zakončili ve Vinařství Kovacs v Novosedlech.
Ve středu jsme se mohli dozvědět o práci s vínem v gastromii od pana Libora Nazarčuka a někteří dobrovolníci si mohli za jeho odborného dohledu vyzkoušet servis vína.
Poslední den úspěšní absolventi kurzu obdrželi osvědčení SOMMELIER a všichni společně si připili jak jinak než skleničkou sektu.

P2201035
P2201036
P2201034
P2201033
P2201032
P2201030
P2201026
P2201024
P2201022
P2201021
P2201017
P2201015
P2201014
P2201013
P2201007
P2201005
P2201004
P2201002
P2201001
P2200999
P2200998
P2200994
P2200988
P2200987
P2180984
P2180981
P2180976
P2180969
P2170961
P2170960
P2170950
P2170949
P2170949
P2170946
P2170945
P2160931
P2160929
P2160922
Nahoru

AKTUALITY


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PARTNER KURZŮ:

logo orez zmenšené
TIP NA DÁREK - DARUJTE VZDĚLÁNÍKURZY O VÍNĚ:

KURZ SOMMELIER 
I. část:   23.06. - 26.06.2020
II. část: 13.07. - 17.07.2020

I. část:  19.10. - 22.10.2020
II. část: 23.11 - 27.11.2020


VINAŘSKÁ AKADEMIE I - KADET
07.08. - 09.08.2020
23.10 - 25.10.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE II - VINAŘSTVÍ ČR
19. - 21.06.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE III - VINAŘSTVÍ SVĚTA
06. - 08.11.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE IV - SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
r. 2021

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠUMIVÝCH VÍN
01.07.2020

MANAGEMENT KYSLÍKU VE VINAŘSTVÍ
12.08.2020

MINIMALIZACE SÍRY VE VÍNĚ
29.07.2020  

GRUZIE - KOLÉBKA SVĚTOVÉHO VINAŘSTVÍ
01.08.2020


Všechny termíny jednotlivých kurzů najdete zde.VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE V POŘADU "VÝLETNÍCI" ČESKÉ TELEVIZE
Video shlédnete ZDE
Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Vinařská akademie | www.vinarska-akademie.cz
created by www.timetree.eu