Fotogalerie 2008

Vinohradnictví se zaměřením na ekologii 02. - 05. 12. 2008

Ve dnech 2. – 5. 12. 2008 se konal v pořadí druhý ekologický seminář „Vinohradnictví se zaměřením na ekologii. Odborná teoretická část byla stejně jako v předešlém semináři doplněna o názornou ukázku ve vinici pana Ing. Osičky ve Velkých Bílovicích a pana Vlastimila Peřiny v Lednici na Moravě. Součástí výuky byla i návštěva vinného sklepa u pana Ing. Osičky, kde proběhla opět degustace vybraných vzorků biovín.

PC040839

Víkendový seminář o víně 21. - 23. 11. 2008

Poslední Víkendový seminář letošního roku se uskutečnil v termínu 21. - 23.11.2008. Účastníci se sjeli v hojném počtu ze všech koutů nejen naší republiky. Po celé tři dny se snažili nahlédnou do tajů vína prostřednictvím zajímavých přednášek a praktických cvičení, které k tomuto semináři neodmyslitelně patří. Prví z nich probíhala v Hradebním vinném sklepě, kde svá vína představil Ing.Málek. V sobotu jsme se i za mrazivého počasí vypravili do vinice a celý den pak završili prohlídkou Valtického podzemí, kde samozřejmě nechyběla řízená degustace.  

Vinohradnictví se zaměřením na ekologii 18. - 21. 11. 2008

Vinařská akademie Valtice pořádala ve spolupráci se Svazem integrované produkce ve dnech 18. - 21. 11. 2008 ekologický seminář „Vinohradnictví se zaměřením na ekologii“. Daná témata byla zaměřená především na ekologii, ekologické vinohradnictví a integrovanou produkci hroznů. Přednášejícími byli špičkoví odborníci v dané oblasti: Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc., Ing. Milan Hluchý Ph.D., Ing. Jaroslav Osička, Ing. Marek Homola a pan Vlastimil Peřina. Absolventi, kteří splnili podmínky pro získání osvědčení obdrželi certifikát – Vinohradnictví se zaměřením na ekologii.

Kurz Sommelier 2009/B 4. - 7. 11. 2008

V termínu 4. – 7. 11. 2008 se konal v letošním roce již poslední Kurz Sommelier, na který se sjelo 23 zájemců. Účastníci mají za sebou první část kurzu, druhá je čeká v březnu roku 2009. Pod vedením pana profesora Krause jsme navštívili vinici pana Doc. Ing. Michlovského, Csc. v Perné, kde probíhalo terénní cvičení základů pěstování révy vinné a následovala projížďka Lednicko – valtickým areálem. Následující den po přednášce pana profesora Malíka na téma Technologie výroby vína a Speciální postupy výroby vína vedla naše cesta do Nového vinařství, kde nás pan Verner zasvětil do technologie a výroby vína Nového vinařství, nachystal pro nás i řízenou degustaci vybraných vín. Tímto jemu i Novému vinařství děkujeme za spolupráci. Pod vedením pana Ing. Balíka si účastníci mohli otestovat svoje smysly a v druhé přednášce rozpoznat některé z nedostatků vad a chorob vín, které pan inženýr pověstně sbíráJ. Svoje vzorky vína přijelo odprezentovat Vinařství pana Martina Šebesty a postaralo se tak o příjemně strávený čtvrteční večer. Spojitost vína s gastronomií nám odpřednášel pan Mgr. Milan Magni.

Účastníkům děkujeme za příjemně strávený týden s nimi a těšíme se na pokračování druhé části, kde věříme, obstojí u zkoušky, a budou si moci odnést osvědčení SOMMELIER.

PB040637
PB050640
PB050641
PB050647
PB050649
PB060654
PB060656
PB060672
PB070674

Víkendový seminář o víně 10. - 12. 10. 2008

Na pátý kurz v letošním roce se do Hlavního města vína - Valtic sjelo 24 zájemců o poznávání vína. Přednášky probíhaly pod vedením renomovaných profesorů a tradičně byly zakončeny večerní degustací vína. V pátek svá vína představilo Rodinné vinařství Buriánkovy a v sobotu jsme navštívili Valtické podzemí. Sobotní odpoledne bylo také zpestřeno o výšlap do vinice, kde proběhlo tzv. terénní cvičení. Počasí nám přálo a mohli jsme si užít babího léta.
PA120565
PA110541
PA120568
PA110560
PA110559
PA110554
PA110551
PA110544
PA110543
PA110540
PA110537
PA110534
PA110532
PA110524

Kurz Sommelier 2009/A 30. 9. - 3. 10. 2008

V posledním zářijovém týdnu se sjeli zájemci o Kurz Sommelier na první část kurzu v počtu 25 osob z koutů celé České republiky. Praktické cvičení proběhlo názornou ukázkou pod vedením pana profesora Krause ve vinici v Perné. Na exkurzi do výrobního podniku jsme jeli do Nového vinařství v Drnholci, kde proběhla řízená degustace přímo v provozovně za chodu výroby. V závěrečném dni byla do programu zařazena návštěva Salonu vín ČR.

P9300462
P9300462
P9300463
P9300463
PA010471
PA010471
PA020476
PA020476
PA030484
PA030484
PA020478
PA020478
PA030486
PA030486

Víkendový seminář o víně 19. - 21. 9. 2008

Zájemci o poznávání vína a hlavně jeho milovníci se sjeli do Valtic na již čtvrtý Víkendový seminář o víně v letošním roce. Účastníci se po tři dny vzdělávali, testovali své smysli, ochutnávali a i přes nepřízeň počasí se podívali do vinice. První řízená degustace proběhla v tradičním vinném sklepě Hradební, kde svá slámová vína prezentoval pan Oldřich Drápal starší. Na druhé praktické cvičení jsme se vypravili do Valtického podzemí.

 

P9200455
P9200453
P9200452
P9200448
P9210456

Kurz Sommelier 2008/C 8.- 12.9.2008

Druhý týden v září se sjeli účastníci Kurzu SOMMELIER, aby si doplnili potřebné informace z první části pro získání osvědčení s názvem SOMMELIER. Druhá část kurzu byla věnována nejen teoretické části, ale hlavně té praktické, která je pro tento kurz nezbytná. Účastníci navštívili tři výrobní podniky – Vinné sklepy Valtice a.s., Znovín Znojmo a.s. a Vinařství Kovacs. Ve Vinných sklepech Valtice mohli nahlédnout do technologie výroby vína s odborným výkladem z úst pana Ing. Matochy a v závěru ochutnat pár vzorků vín z jejich produkce. Večerní program byl zpestřen prezentací vín z Vinařství rodiny Špalkových. V rámci celodenní exkurze jsme navštívili za doprovodu pana Ing. Matuly vinohrad Havraníky a následně Loucký klášter ve Znojmě. Součástí programu byly dvě řízené degustace. Na zpáteční cestě jsme zavítali do Vinařství Kovacs v Novosedlech, kde jsem měli připravený oběd  a pan Baranovský nás seznámil s výrobní technologií jejich vinařství, následně byla nachystána degustace. Den před zkouškou a slavnostním vyhodnocením zavítali účastníci do Salonu vín ČR. Úspěšní absolventi kurzu získali osvědčení SOMMELIER z rukou pana prof. Viléma Krause v Obřadní síni města Valtice.

P9120418
P9120412
P9110404
P9110402
P9110396
P9100393
P9090384
P9090381
P9090375
P9090366
P9080355
P9080353
P9080351

Víkendový seminář o víně 15. - 17. 8. 2008

Ve dnech 15. – 17. 08. 2008 se zájemci o poznání vína sjeli do Valtic, aby se mohli zúčastnit v pořadí již  třetího Víkendového semináře o víně  v letošním roce. Seminář probíhal formou přednášek od špičkových odborníků doplněný smyslovým poznáváním a večerní řízenou degustací. I přes nepřízeň počasí nechyběla tradiční názorná ukázka ve vinici. Svá vína nám prezentovali ZD Sedlec a Vinařství pod Martinkou v Hradebním sklepě ve Valticích.

P8160253
P8160251
P8160250
P8160247
P8160246
P8150244
P8150243

Víkendový seminář o víně 23. - 25. 5. 2008

Ve dnech 23. – 25. 5. 2008 se uskutečnil v pořadí již druhý Víkendový seminář o víně v roce 2008. Do Valtic se sjeli zájemci z různých koutů republiky, kteří si chtěli rozšířit znalosti o víně, poznat historii vína, jeho výrobu a v neposlední řadě se seznámit se základy sommelierství.Účastníci si mohli otestovat své smysly při smyslovém hodnocení vína a poznatky uplatnit při večerní degustaci ve vinném sklepě Hradební, kde prezentoval svoje vzorky pan Doc. Ing. Michlovský, Csc. Druhé praktické cvičení se uskutečnilo ve Vinařském domě pana Ing. Kopečka, kde prezentovalo svá vína vinařství Čebav Tvrdonice a aromatizovaná vína předvedl Prof. Vlastimil Fic, DrSc. z Vinopolu Velké Bílovice. Počasí nám tentokrát přálo a terénní cvičení se tedy mohlo uskutečnit přímo ve vinici pod Kolonádou, odkud se udává panoramatický pohled do širokého okolí Valtic. Účastníci slyšeli veškeré informace z úst zkušených lektorů: Prof. Ing. Viléma Krause, Csc., Ing. Jiřího Kopečka a  Ing. Josefa Balíka, Ph.D.

P1070158_resize
P1060992_resize
P1060938_resize
P1060853_resize
P1060846_resize
P1060719_resize
IM005116
IM005114
IM005108
IM005107
Nahoru

Kurz Sommelier 2008 C 14. - 17.4.2008

Do hlavního města vína se v tomto termínu sjelo 27 uchazečů, aby zde získali více informací o víně a vinařství a zároveň získali osvědčení o absolvování kurzu „Sommelier“.

IM005105
IM005104
IM005102
IM005100
IM005062
IM005053
IM005045
IM005041
Nahoru

Víkendový seminář o víně - březen 2008

Druhý jarní víkend (28. - 30. 3. 2007) se do Valtic sjeli další zájemci o poznávání vína. V rámci oblíbeného Víkendového semináře o víně měli příležitost se setkat s kapacitami vinařského oboru - prof. Krausem, Ing. Kopečkem a Ing. Balíkem. Teorii doplnilo praktické smyslové cvičení, večerní řízené degustace i názorná ukázka ve vinohradu.

IM005032
IM005028
IM005024
IM005023
IM005022
IM005021
IM005016
IM005011
IM005010
IM005006
Nahoru

Kurz Sommelier 2008/B ukončení 17. - 21.3.2008

Týden před Velikonocemi byl věnován druhé části Kurzu Sommelier, během něhož byli účastníci podrobeni intenzivní přípravě jak v učebně, tak i na mnoha exkurzích spojených s degustacemi vína. Získané znalosti se prověřovaly poslední den kurzu, kdy úspěšní absolventi obdrželi z rukou prof. Krause osvědčení Sommelier

IM004999
IM004985
IM004978
IM004975
IM004974
IM004960
IM004957
IM004955
IM004953
IM004951
IM004948
IM004944
IM004941
IM004939
IM004934
IM004923
IM004918
IM004909
IM004905
Nahoru

Kurz Sommelier 2008/A ukončení 25. - 29.2.2008

AKTUALITY


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PARTNER KURZŮ:

logo orez zmenšené
TIP NA DÁREK - DARUJTE VZDĚLÁNÍKURZY O VÍNĚ:

KURZ SOMMELIER 
I. část:   23.06. - 26.06.2020
II. část: 13.07. - 17.07.2020

I. část:  19.10. - 22.10.2020
II. část: 23.11 - 27.11.2020


VINAŘSKÁ AKADEMIE I - KADET
07.08. - 09.08.2020
23.10 - 25.10.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE II - VINAŘSTVÍ ČR
19. - 21.06.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE III - VINAŘSTVÍ SVĚTA
06. - 08.11.2020

VINAŘSKÁ AKADEMIE IV - SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
r. 2021

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠUMIVÝCH VÍN
01.07.2020

MANAGEMENT KYSLÍKU VE VINAŘSTVÍ
12.08.2020

MINIMALIZACE SÍRY VE VÍNĚ
29.07.2020  

GRUZIE - KOLÉBKA SVĚTOVÉHO VINAŘSTVÍ
01.08.2020


Všechny termíny jednotlivých kurzů najdete zde.VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE V POŘADU "VÝLETNÍCI" ČESKÉ TELEVIZE
Video shlédnete ZDE
Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Vinařská akademie | www.vinarska-akademie.cz
created by www.timetree.eu